top of page
Door zorgverleners zelf gegevens in de software te laten registreren wordt er uiterst efficiënt gewerkt zonder dat er gegevens dubbel worden geregistreerd. Vaak zien wij nog zorgverleners die eerst alle gegevens op papier noteren om vervolgens het secretariaat de gegevens over te laten nemen in de software. Dit is omslachtig en inefficiënt. Met een licentie voor netwerkstations kunt u meerdere zorgverleners tegelijkertijd toegang geven tot Perplex en kunnen zij gelijker tijd gegevens invoeren en opvragen. Alle gegevens staan dan altijd direct tot de beschikking van de zorgverlener. Het (laten) opzoeken van dossier behoort dan tot het verleden. Declaraties kunnen sneller worden verwerkt wat de administratieve druk enorm zal verminderen. Standaard is de versie van Perplex stand alone. Zodra u met meerdere zorgverleners te gelijker tijd wilt werken dient u er rekening mee te houden dat u minimaal twee netwerkstations dient te bestellen. Uiteraard dient u dan te beschikken over een netwerk

Netwerk

€24,25Prijs
  • Voor elke module geldt een aanschafprijs. Dat is afhankelijk van het soort module. Voor de netwerk module geldt een eenmalige aanschafprijs van €75,00 per netwerkstation excl. BTW. De prijs per maand bedraagt €12,25 excl. BTW

bottom of page